ปฐมวัย

นางชุติมา โคตรสาขา

หัวหน้าปฐมวัย

นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชลิดา ฟักหว่าง
ครูประจำชั้น /0

นางสุกัญญา ทองจับหลัก
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนริศรา อนุรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอารมย์ ทองพันชั่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0