ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการใช้หลักสูตรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก (อ่าน 12) 22 พ.ค. 61
การเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 11) 16 พ.ค. 61
จ้างเหมาผู้ดำเนินการทำอาหาร โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ถาดหลุม) โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 65) 27 เม.ย. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา - มีความรุ้ด้านภาษาจีน มีทักษะการฟัง พูด สื่อสารภาษ (อ่าน 59) 03 เม.ย. 61
ภาพการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นเบื้องต้น B.T.C. ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561ณ ค่ายลูกเสือชั่ (อ่าน 97) 29 มี.ค. 61
การประมูลร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 138) 12 มี.ค. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา (อ่าน 138) 26 ก.พ. 61