ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ MEP และ MSIEP ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 66
ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
สายน้ำทิพย์รวมใจ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
ประกาศจากศูนย์วิชาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
การเดินทางมายังศูนย์วิชาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
รับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
เจ้าหน้าที่และนักจิตวิทยาเด็กจากศูนย์บริการสาธารณสุข 10 มาทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยและฉีดวัคซีนเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
กิจกรรม ASEAN & SCIENCE BY STEM ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
มอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแบบเรียน (ภาคี 4 ฝ่าย)
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 65
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
โรงเรียนสายน้ำทิพย์มอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (Pfizer) นักเรียนอายุ 5 - 11 ปี โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65