ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้นอนุบาล 2 -3 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นอนุบาล 2-3 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ธุรการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รับมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียน MEP และ MSIEP) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
มูลนิธิโรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนเข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ระดับประถมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
"Thailand Learning" เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
นายภิญโญ ภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64