ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแบบเรียน (ภาคี 4 ฝ่าย)
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 65
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
โรงเรียนสายน้ำทิพย์มอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (Pfizer) นักเรียนอายุ 5 - 11 ปี โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 64
งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
ท่านผู้อำนวยการ กมัยธร สัจจา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด -19
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เว็บไซต์คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล สพป.กทม. BKKP Innovative Digital Learning
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นอนุบาล 2-3 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ธุรการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64