ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 5 อัตรา (อ่าน 123) 31 ส.ค. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวช. (อ่าน 70) 06 ส.ค. 61
รับสมัคร ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สอนระดับประถมศึกษา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (อ่าน 93) 09 ก.ค. 61
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าหรือตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่นประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานศิษย์เก่าสายน้ำทิพย (อ่าน 91) 09 ก.ค. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับสมัครครูสอนภาษาจีน ด่วน!! (อ่าน 97) 30 มิ.ย. 61
ประกาศการใช้หลักสูตรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก (อ่าน 925) 22 พ.ค. 61
การเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 141) 16 พ.ค. 61
จ้างเหมาผู้ดำเนินการทำอาหาร โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ถาดหลุม) โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 242) 27 เม.ย. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา - มีความรุ้ด้านภาษาจีน มีทักษะการฟัง พูด สื่อสารภาษ (อ่าน 198) 03 เม.ย. 61
ภาพการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นเบื้องต้น B.T.C. ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561ณ ค่ายลูกเสือชั่ (อ่าน 274) 29 มี.ค. 61
การประมูลร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 322) 12 มี.ค. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา (อ่าน 322) 26 ก.พ. 61