ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 100,000 บาท (จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 500 บาท)
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
ศิษย์เก่าโรงเรียนสายน้ำทิพย์มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 100,000 บาท
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
การประเมินการอ่าน-เขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
การตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จาก สพป.กทม.
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
ขอสำรวจนักเรียนที่จะเข้าสมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน และชำระค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนสายน้าทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
ลิงก์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลา
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ และวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตร MEP และ MSIEP
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 2562
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่องการสรรหาบุคคลจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62