ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 2562
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่องการสรรหาบุคคลจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62
การจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศการใช้หลักสูตรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 61
การเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2561
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 61