ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 64
งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
ท่านผู้อำนวยการ กมัยธร สัจจา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด -19
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เว็บไซต์คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล สพป.กทม. BKKP Innovative Digital Learning
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นอนุบาล 2-3 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ธุรการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รับมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียน MEP และ MSIEP) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
มูลนิธิโรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64