ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ปกครอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์จึงได้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยการลดค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 1210 ครั้ง