ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เว็บไซต์คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล สพป.กทม. BKKP Innovative Digital Learning
การเผยแพร่เว็บไซต์คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล สพป.กทม. BKKP Innovative Digital Learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างสะดวก และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
1. ลิงก์เพื่อเข้าเว็บไซต์คลังสื่อฯ https://sites.google.com/bkkp.go.th/bkkp-innovative
2. วิธีการใช้งานเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=KMNaeTL8l9I
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 23 ครั้ง