ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด -19
วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ นางกมัยธร สัจจา ได้นำรองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด -19 เข็มที่ 1 ของหน่วยงานบริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (สามย่านมิตรทาวน์และรพ.จุฬาลงกรณ์) ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5

ทั้งนี้ที่โรงเรียนได้ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากการนำโดย ท่านผู้อำนวยการ กมัยธร สัจจา

*ในนามโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 242 ครั้ง