ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จาก สพป.กทม.

        วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และนายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ On Hand , On Demand และ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 51 ครั้ง