ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ และวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ และวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID – 19) ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๖๕๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 599 ครั้ง