ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565
นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 9) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายน้ำทิพย์ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนซ่อมแซมปรับปรุงสถานศึกษา และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยมีการร่วมทำบุญถวายอาหารเพลแด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 17 ครั้ง