ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ASEAN & SCIENCE BY STEM ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้จัดกิจกรรม ASEAN & SCIENCE BY STEM โดยมีนางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมมีการมีการแสดง อาเซียนร่วมใจ การแสดง SCIENCE SHOW การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบสะเต็มศึกษา นอกจากนั้นยังได้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ในการจัดนิทรรศการอาเซียน นิทรรศการวิทยาศาสตร์ และการแสดงผลงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 213 ครั้ง