ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่และนักจิตวิทยาเด็กจากศูนย์บริการสาธารณสุข 10 มาทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยและฉีดวัคซีนเพิ่มเติม
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่และนักจิตวิทยาเด็กจากศูนย์บริการสาธารณสุข 10 มาทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยและฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ประเภทต่าง ๆ ทั้ง คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ และหัดเยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงชั้น มีความปลอดภัยด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา พร้อมรับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 247 ครั้ง