ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน โดยมี นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 296 ครั้ง