ภาพกิจกรรม
การสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบ O-Net โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้จำนวน ๑๘๕ คน 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,16:25   อ่าน 307 ครั้ง