ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 
 
ที่อยู่ : 293 ซอยสุขุมวิท22   แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110
 
เบอร์โทรศัพท์ 022582232 เบอร์โทรสาร 022614558