ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1
05 ก.ค. 62 กิจกรรม "พี่รับน้องรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่สู่สายน้ำทิพย์"
28 มิ.ย. 62 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
27 พ.ค. 62 ถึง 29 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ วัดสะพาน
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 โครงการเสริมศักยภาพผู้เรียนพื้นฐาน (SUMMER 2562)
29 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับผลการเรียน (ช่วงเช้า) ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงบ่าย)
18 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 สอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
06 มี.ค. 62 สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3
28 ก.พ. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (ปฐมวัย)
21 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 งานสายน้ำทิพย์รวมใจ
 21 ก.พ. 2562 สายชั้นปฐมวัย - ป. 2
 22 ก.พ. 2562 สายชั้นป.3 - ป. 6
18 ก.พ. 62 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
12 ก.พ. 62 ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
07 ก.พ. 62 เลือกตั้งกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562
02 ก.พ. 62 ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 (O-NET)
25 ม.ค. 62 กิจกรรมวัน Open House
16 ม.ค. 62 วันครู ประจำปี 2562
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก/กีฬาสี
03 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
16 ต.ค. 61 ถึง 22 ต.ค. 61 ค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือชั้นสูง (A.T.C.)
08 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ป.6
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ป.4-5
02 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
28 ก.ย. 61 งานเกษียณอายุราชการ
18 ก.ย. 61 นักเรียนปฐมวัย ทัศนศึกษาณพิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร
07 ก.ย. 61 นักเรียน ป.1-3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ณ อุทยานเบญจสิริ
05 ก.ย. 61 นักเรียน ป.1 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย
30 ส.ค. 61 นักเรียน ป.4 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง รังสิต
25 ส.ค. 61 ถึง 26 ส.ค. 61 อบรมนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี ป. 4-6
24 ส.ค. 61 นักเรียน ป.3 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
18 ส.ค. 61 ทำบุญวันเกิดโรงเรียนครบรอบ 57 ปี
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 61 นักเรียน ป.5 ทัศนศึกษาณอุทยานประวัติศาตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
14 ส.ค. 61 นักเรียน ป.2 ทัศนศึกษาณพิพิธภัณฑ์เด็ก
10 ส.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์, ศน.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
29 มิ.ย. 61 พิธีสวนสนามเพื่อทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
04 มิ.ย. 61 ถึง 06 มิ.ย. 61 นักเรียน ป.4 เข้าร่วม โครงการศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัดสะพาน
03 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.3 - ป.6
02 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.2
 เช้า  อนุบาล 
 บ่าย ป.1 - ป.2
30 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 นักเรียน ป.5 เข้าร่วม โครงการศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัดสะพาน
28 พ.ค. 61 กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา
23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 นักเรียน ป.6 เข้าร่วม โครงการศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัดสะพาน
02 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61 โครงการเสริมศักยภาพผู้เรียนพื้นฐาน (SUMMER)
30 มี.ค. 61 นักเรียนรับผลการเรียน(ช่วงเช้า) และ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 (ช่วงบ่าย)
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรลูกเสือ B.T.C.
20 มี.ค. 61 อบรมครู
07 มี.ค. 61 การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นป. 3
06 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 มี.ค. 61 Open House
27 ก.พ. 61 สอบกลาง ระดับชั้น ป.2,4 และ 5
23 ก.พ. 61 งานสายน้ำทิพย์รวมใจ ระดับชั้น ป.3 - ป.6
22 ก.พ. 61 งานสายน้ำทิพย์รวมใจ ระดับชั้น ปฐมวัย - ป.2
20 ก.พ. 61 ทดสอบอ่านออก เขียนได้ ชั้นป.1
03 ก.พ. 61 ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ป.6
26 ม.ค. 61 วันสถาปนายุวกาชาดไทย
20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60 คณะครูไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
08 มี.ค. 60 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
27 ก.พ. 60 สอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ และ ๕
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒
22 ก.พ. 60 Open House
10 ก.พ. 60 คณะศึกษาดูงานจากประเทศอิหร่านมาเยี่มชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน